template boho 2016

PrivacyverklaringInleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Sterrenmode aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Sterrenmode is statutair gevestigd aan de Kerklaan 10 (9581 AN) te Musselkanaal en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60074760. Sterrenmode is per e-mail te bereiken via info@sterrenmode.nl 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Sterrenmode omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Sterrenmode aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Sterrenmode valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sterrenmode behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden uw persoonsgegevens verwerkt als u een overeenkomst met Sterrenmode afsluit. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om de bestelling te kunnen versturen, contact met u op te kunnen nemen en zodat u een account aan kunt maken.

Via het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verzameld:
- Naam;
- Adres;
- Postcode;
- Woonplaats;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- IP-adres.

Indien u een bestelling bij Sterrenmode plaatst, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- Naam;
- E-mailadres;
- Adres;
- Postcode;
- Woonplaats;
- Afleveradres;
- Betaalgegevens;
- IP-adres;
- Telefoonnummer

Indien u een account aanmaakt bij Sterrenmode, worden de volgende persoonsgegevens verzameld:
- Naam;
- Adres;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Afleveradres;
- IP-adres;
- Betaalgegevens.
Indien u een account aanmaakt zonder een bestelling te plaatsen, dan worden van bovenstaande gegevens uw betaalgegevens en IP-adres niet verzameld. Mocht u als bedrijf een account aan willen maken, dan wordt tevens om uw BTW-nummer en KvK-nummer gevraagd.

Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

De rechtsgronden die ten grondslag liggen aan het verwerken van de persoonsgegevens betreffen de volgende. Ten eerste heeft u toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft de eerder genoemde gegevens namelijk zelf ingevuld en vervolgens verstuurd. Daarnaast is het verwerken van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kan uw bestelling immers niet verwerkt en verstuurd worden. Ten slotte is het verwerken van uw persoonsgegevens ook noodzakelijk zodat Sterrenmode kan voldoen aan wettelijke verplichtingen. Sterrenmode dient namelijk te voldoen aan de fiscale bewaarplicht, waardoor uw persoonsgegevens bewaard zullen worden voor een termijn van zeven jaar. Na deze termijn zal Sterrenmode uw persoonsgegevens verwijderen.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Sterrenmode te verstrekken, is Sterrenmode niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Sterrenmode niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij u.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief van Sterrenmode door een mail te sturen naar info@sterrenmode.nl. Daarnaast kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief van Sterrenmode via de link die u onderaan elke ontvangen nieuwsbrief kunt vinden.  

Cookies
Sterrenmode maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Sterrenmode bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Sterrenmode om u een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Sterrenmode. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de betreffende website. Sterrenmode is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Sterrenmode raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Sterrenmode zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Sterrenmode. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Sterrenmode op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Sterrenmode heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Daarnaast worden de ordergegevens encrypted opgeslagen en zitten hier blacklisten op van spam bij IPadressen, e-mailadressen en hosts. Mocht iemand meerdere malen proberen in te loggen op de email of ftp, dan wordt deze persoon automatisch gedurende 4 uur geblokkeerd.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Sterrenmode beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Sterrenmode met derden die uw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Europa.  

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering en/of beperking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@sterrenmode.nl. Sterrenmode zal dan zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen. Mocht u een account aan hebben gemaakt bij Sterrenmode, dan kunt u zelf uw persoonsgegevens in dit account inzien, rectificeren of beperken. Indien u het account wil verwijderen kunt u een e-mail sturen naar info@sterrenmode.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@sterrenmode.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Sterrenmode met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).
 

- 50% korting
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN